Емблемата

Отличителната емблема червен кръст на бял фон е приета през 1863 г. и е образувана от цветовете на швейцарското знаме в разместен вид. Основната цел на нейното въвеждане е да се осигури закрила на ранените при въоръжен конфликт и на лицата, които им оказват помощ. Ислямските страни използват алтернативната емблема червен полумесец на бял фон, приета през 1929 г.

Съществуват само две законни форми на употреба на емблемата: защитна – по време на въоръжен конфликт, и индикативна – предимно в мирно време, обозначаваща лицата и обектите, свързани с Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Правилата за употреба на емблемата са описани в Женевските конвенции от 1949 г. и в техните Допълнителни протоколи от 1977 г., както и в специалния “Правилник за използване на емблемата червен кръст или червен полумесец от националните дружества”, приет от Движението през 1965 г. и ревизиран през 1991 г.

През 2005 г. бе приета допълнителната отличителна емблема червен кристал на бял фон, чиято употреба е регламентирана от Третия Допълнителен протокол към Женевските конвенции.

Всяко неправомерно използване на емблемата води до намаляване на защитната й стойност и до накърняване ефективността на хуманитарното подпомагане. Злоупотребите с емблемата са забранени и всички държави в света са поели предвиденото в Женевските конвенции от 1949 г. задължение да осигуряват тяхното предотвратяване, възпиране и санкциониране.