Международно движение

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец е създадена през 1919 г., като централата й е в Женева. Тя насърчава и подпомага всички форми на хуманитарно подпомагане, които се извършват от отделните Национални дружества, с оглед на изпълнение на основната мисия - да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората. МФЧК/ЧП осигурява всякаква подкрепа на Националните дружества в специфичните им програми, като понякога посредничи между тях, за да се предоставят по-големи помощи в случай на нужда. При мащабните международни кампании за подпомагане на жертви на бедствия, войни или други кризисни ситуации МФЧК/ЧП е постоянен посредник и източник на идеи за финансиране и взаимно подпомагане. МФЧК/ЧП е застъпник на интересите на отделните национални дружества на международно ниво. От септември 1994 МФЧК/ЧП има постоянен представител и наблюдател към Общото събрание на ООН.

За повече информация посетете сайта на МФЧК/ЧП


 


Международният комитет на Червения кръст е независима частна хуманитарна организация, която работи като неутрален посредник в условията на въоръжени конфликти. Тя е инициатор за създаването и утвърждаването на Международното хуманитарно право и работи изцяло в съответствие с неговите принципи. Осигурява защита и подпомагане на жертви в конфликти, независимо дали те са военнопленници, цивилно население, ранени, болни, хора, изселени от родните си места или население в окупирани територии. Делегати на МКЧК посещават в затвори и хора, задържани по политически причини, като се опитват да облекчат условията им на живот и да им осигурят подкрепа. За да изпълни тази своя мисия, МКЧК разполага с административна и организационния структура, като седалището е в Женева. Освен това МКЧК има Международна агенция по издирванията, която се занимава с приемане, регистриране и предаване на информация до семействата и близките на жертвите на въоръжени конфликти, издирва изчезнали хора, събира отново членове на разделени от въоръжени конфликти семейства, подпомага ги за издаване на различни документи.

За повече информация посетете сайта на МКЧК 


  Националните дружества допълват дейността на обществената власт в своите държави в хуманитарната област и доставят широк диапазон от услуги, които включват оказване на помощ на пострадали от бедствия и военни конфликти, разнообразни здравни и социални програми.
Днес националните дружества имат 97 милиона членове и доброволци, които помагат на 233 милиона нуждаещи се всяка година.

Директория на всички национални дружества: адреси, интернет страници, телефони за връзка и служители