Курсове по първа помощ

ВАЖНО!
От 12.04.2021 г. БЧК възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р България и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.


Във време на социална самоизолация, не сме застраховани от различни битови инциденти. Как да се справим с тях, ще ни помогнат съветите на д-р Пенчо Пенчев.
ВИДЕО

Злополуки и наранявания се случват твърде често. Всеки един от нас може изведнъж да се почувства много зле. В тези ситуации незабавна помощ обикновено се оказва от семейството, колеги, минувачи и т.н. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно първата помощ да се приложи правилно и в точното време. Само така тя може да подобри състоянието на пострадалия и да спаси човешки животи.

Основните правила при оказването на първа долекарска помощ ни последвайте тук >>БЧК е утвърден лидер и основен партньор на държавата при подготовка на населението по оказване на първа долекарска помощ.
От 2008 година програмите за обучение са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция (ЕFAC) и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период.

Организират се обучения:
Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС

Основен курс по първа долекарска помощ на работното място


Първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст

Курс първа долекарска помощ за напреднали

Професия „Парамедик" БЧК има възможност да провежда следните курсове за парамедици: