Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ


ОС на БЧК - Ямбол набира оферти за избор на изпълнител с предмет на поръчка: “„Ремонт на помещение в приземен етаж /ниво -1/ за клуб БМЧК в административна сграда на БЧК- Ямбол на ул.”Димитър Благоев” №1“

 

Срок за кандидатстване:  04. 10. 2021 г.
Ако проявявате интерес, моля да изпратите оферта изготвена съгласно приложеното  задание и с включени  реквизити.
За повече информация, моля вижте прикачените файлове>>>


В рамките на проект „X-Stock“ , Български Червен кръст търси експерт за Извършване на проучване и анализ на правните рамки, механизми, процедури и стандарти за управление на запаси, предоставяне и получаване на трансгранична хуманитарна помощ при бедствия и кризи“.

Срок за кандидатстване: 24. 09. 2021 г.

За повече информация, моля вижте прикачените файлове>>>