Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ

 

Сдружение „Български Червен кръст” провежда процедура за избор на доставчик на предплатени карти за закупуване на учебни помагала, пособия и материали за ученици от 1-ви до 12-ти клас за учебната 2024/2025 година, записани в български държавни училища, съгласно изброените подолу параметри, в изпълнение на проект „Подобряване на условията за прием и интеграция на лица, търсещи убежище, бенефициенти на международна закрила и лица с предоставена временна закрила в  България”, финансиран от ВКБООН за периода 1 януари - 31 декември 2024 г.,
Предмет на поръчката:  Закупуване на предплатени карти за плащане в търговски обекти, които предлагат учебните помагала, пособия и материали за ученици от 1-ви до 12-ти клас, описани в Приложение №1 към настоящото задание .
Подробна информация и документи за участие в процедурата, можете да изтеглите от тук>>>


Сдружение Български Червен кръст открива процедура при условие за „неосигурено финансиране“ за избор на изпълнител за „Закупуване на автомобили“.

Място на изпълнение на поръчката:   гр. София, гр.Видин и гр. Велико Търново
Краен срок за подаване на офертите:22.07.2024 г. до 16:30 ч.
Подробна информация и документи за участие в процедурата, можете да изтеглите от тук>>>


Сдружение Български Червен кръст  открива процедура при условие за „неосигурено финансиране“ за избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на товарна рампа в складова база на БЧК – с. Лозен“.

Място на изпълнение на поръчката:   НУЛЦ Лозен на БЧК, адрес: 1151 с. Лозен, ул. Половраг № 31.
Краен срок за подаване на офертите – 18.07.2024 г. до 16:30 ч.
Подробна информация и документи за участие в процедурата, можете да изтеглите от тук>>>