Курсове


ВАЖНО!
От 12.04.2021 г. БЧК възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р България и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.


Във време на социална самоизолация, не сме застраховани от различни битови инциденти. Как да се справим с тях, ще ни помогнат съветите на д-р Пенчо Пенчев.
ВИДЕО

БЧК е утвърден лидер и основен партньор на държавата при подготовка на населението по оказване на първа долекарска помощ.
От 2008 година програмите за обучение са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция (ЕFAC) и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период.

Организират се обучения:

Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС

Основен курс по първа долекарска помощ на работното място


Първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст

Курс първа долекарска помощ за напреднали

Професия „Парамедик" БЧК има възможност да провежда следните курсове за парамедици:

Обучението ще започне в края на месец април и ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра.
Срок за подаване на документи: от 17.02.2020г. до 24.04.2020г.За да получите информация за курсовете за водни спасители обърнете се към областните съвети на БЧК:

Град специалист ВСС телефон
НУЦ – БЧК Созопол инж. Койчо Коев 0550 2 25 12
Благоевград Боряна Стоймирова 073 88 50 94
Бургас Анелия Григорова 056 81 40 62
Варна Мариана Петрова 052 61 44 99
Велико Търново Румяна Христова 062 62 02 33
Видин Момчил Петров 094 60 60 95
Враца Красимир Костов 092 62 60 39
Габрово Стефан Стойчев 066 80 74 52
Добрич Петър Андреев 058 60 24 32, 058 60 22 79
Кърджали Пламен Латунов 0361 6 51 09
Кюстендил Николай Велчев 078 55 03 72
Ловеч Пламен Мандев 068 60 35 22
Монтана Георги Живов 096 30 01 18
Пазарджик Красимир Георгиев 034 44 58 72, 034 44 56 50
Перник 076 60 89 10
Плевен Владимир Асенов 064 80 14 25
Пловдив Стефан Тропчев 0885 244 909
Разград 084 66 12 56
Русе Емил Тедески 082 84 59 37
Силистра Божидар Абаджиев 086 82 30 80
Сливен Борил Димитров 044 62 51 33
Смолян Стоян Лазаров 0301 6 32 97
София град Пламен Харизанов 02 81 22 826
София Област Росен Василев 02 846 88 11
Стара Загора Станимира Маринова 042 62 26 68
Търговище Димитър Иванов 060 6 22 50
Хасково Силвия Лефтерова 0887 290 516
Шумен 054 87 73 36
Ямбол Добриела Праматарова 046 66 44 24